S.W.Erdnase

S.W.Erdnase on yhden kaikkien aikojen merkittävimmän taikuri- ja uhkapelitekniikoihin keskittyneen kirjan “The Expert At The Card Tablen” kirjoittaja. Kirja poikkesi täysin kaikista aikaisemmista taikatemppuja ja uhkapelurien tekniikoita käsittelevistä teoksista sillä se oli äärimmäisen yksityiskohtainen ja sisälsi valtavasti rivien välistä luettavissa olevaa tietoa josta kävi selväksi, että kirjan on kirjoittanut joku joka todella tietää ja tunteen aihepiirin! Tosin ainut asia mitä kirjoittajasta tiedetään on se, että ”S.W.Erdnase” on salanimi ja todellista kirjoittajaa tai henkilöllisyyttä ei tiedetä. Erdnasen henkilöllisyys onkin ollut taikureille pohdinnan, tutkimisen ja kinastelun aihe jo yli vuosisadan! Lukuisat taikuuden historioitsijat ja tutkijat ovat kirjoittaneet kokonaisia kirjoja aiheesta ”Kuka on Erdnase” ja vaikka sinänsä useammalle teorialle löytyy näennäisiä todisteita niin selkeää varmuutta, saatika yksimielisyyttä Erdnasen henkilöllisyydestä ei ole. 

Miksi taikurit haluavat tietää?

Erdnasen kirjalla on lähes uskonnollinen maine korttitaikureiden piirissä. Kirja oli aikanaan vallankumouksellinen sekä sisältönsä, että hyvin pitkälle myös kattavuutensa ansiosta. Toki vastaavia tekniikoita oli käsitelty kirjallisuudessa jo aikaisemmin, mutta Erdnasessa tekniikoita kuvaillaan ja selitetään tarkemmin kuin missään aikaisemmassa taikuutta tai uhkapelaamista koskevassa kirjassa. Tämä viittaa vahvasti siihen, että kirjoittaja on myös osannut oikeasti tehdä kirjan tekniikoita kuten toiseksipäälimmäisen kortin jakamista tai pakan pohjalta jakamisen. Rivien välistä ja sivulauseista on myös selkeästi luettavissa, että kirja ei vaikuta olevan taikurin kirjoittama, vaan siitä saa käsityksen, että kirjoittaja olisi kirjoittanut olisi oikeasti käyttänyt kirjan tekniikoita korttipöydissä asti, voittaen niillä rahaa. Kirjoittaja myös kirjoittaa suoraan, että hän tekee kirjan rahapulansa helpottamiseksi ja tämä tukee olettamusta että kyseessä voisi olla aito korttihuijari. Myös kirjan korttihuijareiden tekniikoihin keskittyvän alkuosan ja loppuosassa olevan taikatemppuosuuden välillä on havaittavissa selkeä ero ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, taikuri osuudessa ei sinänsä ole kovinkaan montaa oikeasti hyvää uutta temppua. Suuri osa on jo julkaisun aikaan ollut vanhoja. Jos kirjan olisi kirjoittanut oikeasti korttitaikuri, niin luultavasti myös lopun taikatemppuosuus sisältäisi siis parempaa materiaalia. Tosin, ei kannata ymmärtää että kirjan temput olisivat huonoja. Taikuri Ricky Jay esimerkiksi otti kokonaisen presentaation suoraan Erdnasesta ja esitti sen sanasta sanaan kuten se oli kirjoitettu 1902 ja saavutti sillä suuren menestykset. Tosin tempun tekniikan hän päivitti Erdnasen kuvauksesta.

Videon katkelma on ”Ricky Jay and his 52 Assistants” esityksestä, jonka HBO taltioi videolle. Koko esitys löytyy YouTubesta ja jos taikuus kiinnostaa ja englanninkieli taipuu edes välttämästi, niin laittakaa ehdottomasti omalle katselulistalle! Mutta takaisin Erdnaseen…

Kuka sitten kirjoitti kirjan?

Koska kirjoittaja käytti salanimeä, hän selvästi halusi salata henkilöllisyytensä. Mitä syitä tälle voisi olla? Miksi käyttää salanimeä? Yhden teorian mukaan uhkapelejä koskevan materiaalin julkaiseminen koettiin säädyttömäksi 1900-luvun alussa ja välttääkseen oikeustoimia, Erdnase käytti salanimeä kirjansa julkaisemiseksi. Toisen yleisemmän teorian mukaan Erdnase oli ammattihuijari ja hän muka todella elätti itsensä huijaamalla. Hän ei siis halunnut julkaista kirjaa omalla nimellään suojellakseen itseään ja uraansa. Kolmannen teorian mukaan Erdnase olisi ollut uhkapeleistä ja pelurien tekniikoista kiinnostunut taikuri, joka kirjassa vuoti julkisuuteen vain hänen silmilleen tarkoitettua materiaalia ja tästä johtuen kirja julkaistiin salanimellä. Onko mikään näistä totta? Mahdotonta sanoa…

Jo vuosikymmeniä taikurit ovat kuitenkin päätelleet että S.W.Erdnase luettuna takaperin olisi E.S.Andrews joka kuulostaisi huomattavasti tavallisemmalta Yhdysvaltalaiselta nimeltä ja Andrews on nimi jota iso osa taikuuden tutkijoista on alkanut jäljittämään. Tämä yhdistettynä siihen että kirja on painettu Chicagossa 1902 ovat olleet pääsääntöiset johtolangat joiden perusteella kirjoittajaa on yritetty selvittää.

Yksi suosituimmista pääepäillyistä on ollut Milton Franklin Andrews joka oli pikkurikollinen ja tunnetusti myös korttihuijari. Martin Gartner oli ensimmäinen joka esitti M.F.Andrewsia Erdnaseksi ja myöhemmin ainakin Barton Whaley tuki Gartnerin teoriaa kirjassaan ”The man who was Erdnase”. Kovin syvällisiä tutkimuksia aiheen perusteella ei kuitenkaan pystytty tekemään sillä M.F. Andrews teki itsemurhan vain 33 vuoden iässä, poliisin tutkiessa toista murhatapausta josta häntä epäiltiin. Teoriaa vastaan sotii se, että siinä missä Erdnasen on kirjoittanut selvästi lahjakas sanojen käyttäjä, on M.F.Andrewsin löydetty kirjallinen tuotanto ollut hyvin karkeaa. Tästä syystä M.F. ei ole enää kovinkaan korkealla epäiltyjen listalla kun pohditaan kuka on Erdnase.

Toinen yleinen epäilty on Wilbur Edgerton Sanders. S.W.Erdnase on siis W.E.Sandersin anagrami. Sanders oli koulutettu ja sivistynyt kaivosalan insinööri joka kuului niin sanotusti parempaan luokkaan. Taikuri David Alexander on tehnyt valtavasti työtä jossa hän yhdistää Erdnasen Sandersiin ja Alexanderin teorian mukaan Sanders suojasi valenimellään sosiaalista asemaansa. Sandersia tukevia teorioita on paljon ja hän saattaa hyvinkin olla Erdnase. Tosin, kirjoitusnäytteiden tutkijat ovat jälleen olleet sitä mieltä että Sandersin kirjoitusanti ei ole vastannut Erdnasessa olevaa kirjoitustyyliä.

Chris Wasshuber on esittänyt teorian jonka perusteella Erdnase olisi ollut painotalon omistaja ja sirkustaiteilija Edward Galloway. Teoriaa tukee muun muassa se että kirja on painettu omakustanteena ja Galloway on myöhemmin painanut paljon muita kirjoja joissa oli täysin samoja ominaispiirteitä kun Erdnasen painoksessa. Myös kielitutkijat ovat olleet sitä mieltä että Gallowayn kirjoitustyyli on lähellä Erdnasen kirjoitusasua. On myös huomionarvoista, että ainut tunnettu henkilö joka oli nähnyt Erdnasen kasvotusten oli kirjan kuvittaja. martin Gartner haastatteli kuvittajaa 1947 ja hän sain kuvittajalta kuvauksen Erdnasesta. Toki tämä on 45 kirjan julkaisun jälkeen, joten siihen kannattanee suhtautua pienellä varauksella, mutta Gartnerin saama kuvaus sopii Gallowayhin. Gallpwayn kuolinpesästä löytyi myös Erdnase kirjan ensimmäinen painos.

Todd Karr taas on yhdistänyt Erdnasen E.S.Andrews nimiseen liikemieheen ja huijariin joka vaikutti Chicagon alueella aikana jolloin kirja julkaistiin. Steve Forte käsittelee aihetta laajasti kirjassaan ”Gambling Sleight of Hand” ja vaikka Forte ei ota kantaa Erdnasen henkilöllisyyteen, hän tarkastelee aihetta oikean huijarin näkökulmasta ja hän nostaakin esille, että iso osa taikureista on lähes varma, että Erdnase oli ammattihuijari, mutta Forten mukaan vaikuttaa enemmänkin siltä että kyseessä oli huijareiden tekniikoista kiinnostunut taikuri, sillä tietyt tekniikat kirjassa eivät selvästi ole oikean huijarin käyttämiä.

Taikureilla on ollut myös lukuisia muita epäiltyjä mutta ketään ei ole vielä lähes 120 vuotta myöhemmin voitu julistaa kiistattomasti Erdnaseksi. 

2024 YouTubeen julkaistiin oheinen kahden tunnin dokumentti joka käsittelee kirjaa, sen kirjoittajaa sekä pyrkii avaamaan miksi kirja on niin tärkeä.